Thursday 5 May 2022

भारतातील शिक्षणासंबंधी समित्या


📚भारतातील शिक्षणासंबंधी समित्या 📚

1. सनदी कायदा 1813.

2. एलफिन्स्टनची सरकारी पुस्तिका.

3. Committee of Public Instruction by गव्हर्नर जनरल अॅडम

4. लाॅर्ड मेकाॅलेचा प्रस्ताव 1835.

5. चार्ल्स वुडचा खलिता
(1854) भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा .

6. हंटर शिक्षण आयोग (1882) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर.

7. थाॅमस रॅले आयोग (1902) भारतातील विद्यापीठय शिक्षणाचा आढावा.

8. भारतीय विद्यापीठ कायदा (1904).

9. सॅडलर आयोग (1917) विद्यापीठय शिक्षण समस्येच्या अभ्यासासाठी.

10. हार्टोग समिती (1929) प्राथमिक शिक्षणाला राष्ट्रीय महत्त्व द्यावे.

11. सार्जंट योजना (1944) .

12. राधाकृष्णन आयोग (1948).

13. कोठारी आयोग (1964).

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...