Thursday, 5 May 2022

साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त साहित्य● सदानंद मोरे : तुकारामदर्शन (1998)


● रंगनाथ पठारे : ताम्रपट (1999 )


● ना.धो.महानोर : पानझड (2000 )


● राजन गवस : तणकट (2001)


● त्र्यंबक विनायक सरदेशमुख : डांगोरा एका नगरीचा (2003)


● महेश एलकुंचवार : युगांत (2002)


● सदानंद देशमुख : बारोमास (2004)


● अरुण कोल्हटकर : भिजकी वही (2005)


● आशा बगे : भुमी (2006)


● वसंत आबाजी डहाके : चित्रलिपी (2009)


● सरोज देशपांडे : अशी काळवेळ (2010 )


● अशोक केळकर : रुजुवात  (2010)

No comments:

Post a Comment

Latest post

22 मे 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधतेचा दिवस साजरा केला जातो.

◆ प्रत्येक वर्षी 22 मे रोजी, पृथ्वीच्या विविध परिसंस्थेची समज वाढवण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक जैविक विविधतेचा दिवस म्ह...