साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त साहित्य● सदानंद मोरे : तुकारामदर्शन (1998)


● रंगनाथ पठारे : ताम्रपट (1999 )


● ना.धो.महानोर : पानझड (2000 )


● राजन गवस : तणकट (2001)


● त्र्यंबक विनायक सरदेशमुख : डांगोरा एका नगरीचा (2003)


● महेश एलकुंचवार : युगांत (2002)


● सदानंद देशमुख : बारोमास (2004)


● अरुण कोल्हटकर : भिजकी वही (2005)


● आशा बगे : भुमी (2006)


● वसंत आबाजी डहाके : चित्रलिपी (2009)


● सरोज देशपांडे : अशी काळवेळ (2010 )


● अशोक केळकर : रुजुवात  (2010)

No comments:

Post a Comment

Latest post

स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी

Q.1) प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेते विजय थलापती यांनी कोणत्या नावाने स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू केला? उत्तर - तमिझगा वेत्री कळघम (TVK) Q.2) नुकत...