Thursday, 5 May 2022

राष्ट्रीय सभेस उपस्थित पुढारी (पहिले अधिवेशन, 1885)

राष्ट्रीय सभेस उपस्थित पुढारी (पहिले अधिवेशन, 1885)

दादाभाई नौरोजी

फिरोजशहा मेहता

कृष्णाजी नूलकर

शिवराम हरी साठे

दिनशा वॉच्छा बहरामजी मलबारी

नारायण गणेश चंदावरकर

रहिमतुल्ला सहानी

सीताराम हरी चिपळूणकर

गोपाळ गणेश आगरकर

न्या.महादेव गोविंद रानडे,

रा.गो. भांडारकर

गंगाराम मस्के

वामन शिवराम आपटे

रामचंद्र मोरेश्वर साने

काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...