राष्ट्रीय सभेस उपस्थित पुढारी (पहिले अधिवेशन, 1885)

राष्ट्रीय सभेस उपस्थित पुढारी (पहिले अधिवेशन, 1885)

दादाभाई नौरोजी

फिरोजशहा मेहता

कृष्णाजी नूलकर

शिवराम हरी साठे

दिनशा वॉच्छा बहरामजी मलबारी

नारायण गणेश चंदावरकर

रहिमतुल्ला सहानी

सीताराम हरी चिपळूणकर

गोपाळ गणेश आगरकर

न्या.महादेव गोविंद रानडे,

रा.गो. भांडारकर

गंगाराम मस्के

वामन शिवराम आपटे

रामचंद्र मोरेश्वर साने

काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...