Thursday 5 May 2022

राष्ट्रीय सभेस उपस्थित पुढारी (पहिले अधिवेशन, 1885)

राष्ट्रीय सभेस उपस्थित पुढारी (पहिले अधिवेशन, 1885)

दादाभाई नौरोजी

फिरोजशहा मेहता

कृष्णाजी नूलकर

शिवराम हरी साठे

दिनशा वॉच्छा बहरामजी मलबारी

नारायण गणेश चंदावरकर

रहिमतुल्ला सहानी

सीताराम हरी चिपळूणकर

गोपाळ गणेश आगरकर

न्या.महादेव गोविंद रानडे,

रा.गो. भांडारकर

गंगाराम मस्के

वामन शिवराम आपटे

रामचंद्र मोरेश्वर साने

काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...