Friday, 13 May 2022

महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्यया

महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्यया


l १ली घटना दुरुस्ती – १९५१ – ९वे परिशिष्ट घटनेत समाविष्ट
l ३१वी घटना दुरुस्ती – १९७३ – लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५ वरून ५४५
l ४२वी घटना दुरुस्ती – १९७६ – ‘मिनी राज्यघटना’
l ४४वी घटना दुरुस्ती – १९७८ संपतीचा हक्क विभाग ३मधून वगळला
l ५२वी घटना दुरुस्ती – १९८५ – १०वे परिशिष्ट जोडले
l ६१वी घटना दुरुस्ती – १९८९ – मतदारांचे वय २१ वरून १८ वर्षे
l ७३वी घटना दुरुस्ती – १९९३ – पंचायत राज, ११वे परिशिष्ट
l ७४वी घटना दुरुस्ती – १९९३ – नगरपालिका, १२वे परिशिष्ट
l ८६ वी घटना दुरुस्ती – २००२ – कलम २१ अ – शिक्षण हक्क
l ९३ वी घटना दुरुस्ती – २००६ – ओबीसीना शिक्षण संस्थांत आरक्षण

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...