Thursday, 2 June 2022

विधानपरिषद असणारे भारतीय राज्य

  ★ परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचे ★

1⃣ आंध्रप्रदेश : एकुण सदस्य  58 (50 + 8)
2⃣ बिहार : एकुण सदस्य 75 (63 + 12)
3⃣ कर्नाटक : एकुण सदस्य 75 (64 + 11)
4⃣ महाराष्ट्र : एकुण सदस्य 78 (66 +‌ 12)
5⃣ तेलंगणा : एकुण सदस्य 40 (34 + 06)
6⃣ उत्तरप्रदेश : एकुण सदस्य 100 (90 + 10)

◆ विधानपरिषद सदस्याचा कार्यकाळ 6 वर्ष‌ असतो, सदस्य होण्यासाठी वय कमीतकमी 30

◆ विधानपरिषदेत 5/6 सदस्य निर्वाचित असतात तर 1/6 सदस्य राज्यपालाने नियुक्त.

◆ दर 2 वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात, तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...