Sunday, 12 June 2022

प्रमुख संस्था आणि त्यांचे मुख्यालय

1). GATT चे मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - जिनिव्हा (1947)


२). G-8 देशांची स्थापना कधी झाली?

उत्तर - 1975


३). UNCTAD चे मख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - जिनिव्हा (1964)


4). आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - वॉशिंग्टन (1945)


५). फूड अँड क्रिएशन ऑर्गनायझेशन (FAO) कुठे आहे?

उत्तर - रोम (1945)


६). जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - जिनिव्हा 1948


७) रेडक्रॉसचे मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - जिनिव्हा (1863)


8). जागतिक बँकेचे मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - वॉशिंग्टन (1945)


9). G-15 देशांचे मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - जिनिव्हा (1989)


10). जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - जिनिव्हा (1995)


11). नाटो देशांची मुख्यालये कोठे आहेत?

उत्तर - ब्रुसेल्स (1949)


१२). सार्क देशांचे मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - काठमांडू (1985)


13). आशियाई विकास बँकेचे (ADB) मुख्यालय कोठे आहे?

उत्तर - मनिला (1966)


14). आंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोठे आहे?

उत्तर - द हेग (1946)


१५). इंटरपोल कुठे आहे?


उत्तर - पॅरिस (1923)


No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...