Friday 22 July 2022

६८वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार


🎞️ सर्वोत्कृष्ट चित्रपट : Soorarai Pottru

👩‍🦰 चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका : सुधा कोंगरा


👤 सर्वोत्कृष्ट अभिनेता : सुर्या - अजय देवगण 


🎞️ सर्याला : Soorarai Pottru चित्रपटासाठी

🎞️ अजय देवगणाल : तान्हाजी चित्रपटासाठी

 

👩‍🦰 सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री : अर्पणा बालामुरली 

🎞️ Soorarai Pottru चित्रपटासाठी


👤 सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता : बिजू मेनन 

👩‍🦰 सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री : लक्ष्मी प्रिया


⭐️ स. मराठी चित्रपट : गोष्ट एका पैठणीची 

👤 दिग्दर्शक : शंतनु गणेश रोडे


⭐️ सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट : तुलसीदास ज्युनिअर

👤 दिग्दर्शक : मृदुल तुलसीदास


🔝 चित्रपट अनुकूल राज्य : मध्यप्रदेश

No comments:

Post a Comment

Latest post

प्रमुख राजवंश व त्यांचे संस्थापक सम्राट आणि अंतिम सम्राट

❑ नन्द वंश  संस्थापक ➛ महापद्‌म / उग्रसेन अंतिम शासक ➛ धनानंद ❑ मौर्य वंश  संस्थापक ➛ चंद्रगुप्त मौर्य  अंतिम शासक ➛ बृहद्रथ  ❑ गुप्त वंश  स...