Saturday, 6 August 2022

महत्त्वाचे क्रांती ➖ उत्पादन🌱 हरित क्रांती           ➖   अन्नधान्य उत्पादनात वाढ.


🥛 धवल / श्वेत क्रांती  ➖   दग्ध उत्पादनात वाढ.


🐬 निल / निळी क्रांती ➖   मत्स्य उत्पादनात वाढ.


🦐 गलाबी क्रांती         ➖   झिंगे / कोळंबी उत्पादनात वाढ.


🥚 रजत / चंदेरी क्रांती ➖  अडी उत्पादनात वाढ.


🥜 पीत क्रांती             ➖   तलबिया उत्पादनात वाढ.


🍂 करडी क्रांती          ➖   खत उत्पादनात वाढ.


🌊 अमृत क्रांती          ➖   नदी जोड प्रकल्प.


🥔 गोल क्रांती            ➖   बटाटा उत्पादनात वाढ.


🎋 सोनेरी क्रांती         ➖   ताग उत्पादनात वाढ.


🚢 कष्ण क्रांती           ➖   खनिज तेल उत्पादनात वाढ.


🐐 लाल क्रांती            ➖  मढीपालन/ टोमॅटो उत्पादनात 


💻 ई क्रांती                ➖  माहिती तंत्रज्ञान वापरात वाढ.


🥦 चदेरी तंतू क्रांती     ➖  कापूस उत्पादनात वाढ


No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...