Thursday 29 September 2022

आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे व त्यांचे उपयोग

सोनोग्राफी
शरीराच्या अंतर्भागाचे विशेषतः पोटाचे निरीक्षण करणारे यंत्र.

सीटी स्कॅनर
संपूर्ण शरीराच्या अंतर्भागाचे सूक्ष्म निरीक्षण करण्यासाठी वापरावयाचे यंत्र.

पेसमेकर
हृदयाचे ठोके नियंत्रण करणारे यंत्र.

इसीजी ( इलेक्टो कार्डिओग्राफ )
हृदयाची नियमितता तपासण्यासाठी स्पंदन आलेख काढणारे यंत्र.

क्ष - किरण यंत्र
रोगनिदान करण्यासाठी शरीराच्या अंतर्भागाचे छायाचित्रण.

रेस्पिरेटर
कृत्रिम श्वसन घडवून आणणे.

हार्टलंग मशीन
हृदयाची शस्त्रक्रिया चालू असताना हृदयाचे कार्य करणे.

डायलिसीस यंत्र
मुत्रपिंड नीट काम करत नसेल, तेव्हा रक्तातील अशुद्ध / घातक द्रव्ये काढून  टाकने.

No comments:

Post a Comment

Latest post

सहकार

   11th सहकार  :- Click Here 12th सहकार  :- Click Here