नदीकाठची शहरे

नळगंगा – मलकापूर

तिस्तूर -चाळीसगाव

पांझरा – धुळे, पवनार

कान – साक्री

बुराई – सिंदखेड

गोमती – शहादा

मास – शेगाव

तापी-गोमती – प्रकाशे (नंदुरबार)

तापी-पूर्णा – चांगदेव (जळगाव)

भोगावती – पेण

उल्हास – कर्जत

गड – कणकवली

आंबा – पाली

जोग – दापोली

वाशिष्ठी – चिपळूण

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्र राज्याचा संक्षिप्त आढावा.

🔶 देशाचा पश्‍चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या राज्यास अरबी समुद्राचा 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्‍चिमेकडील सह्याद्री पर...