महाराष्ट्र प्राथमिक माहिती


🌸लांबी:-


🔴पर्व-पश्चिम:-800 किमी


🔴उत्तर-दक्षिण:-720 किमी


⭕️महाराष्ट्र चा पूर्व पश्चिम विस्तार दक्षिण उत्तर विस्तारापेक्षा अधिक आहे.


🌸अक्षवृत विस्तार:-


🔴15°46 उत्तर ते 22°06 उत्तर


🌸रखावर्त विस्तार:-


🔴72°45 पूर्व ते 80°54 पूर्व


🌷भारत प्राथमिक माहिती🌷


🌸लांबी:-


🔴पर्व-पश्चिम:-2933 किमी


🔴दक्षिण-उत्तर:-3214 किमी


⭕️भारताचा दक्षिण-उत्तर विस्तार पूर्व-पश्चिम विस्तारापेक्षा अधिक आहे.


🌸अक्षवृत विस्तार:-


🔴8°28 उत्तर ते 37°53 उत्तर


🌸रखावर्त विस्तार:-


🔴68°33 पूर्व ते 97°47 पूर्व


⭕️अक्षवृत्तीय व रेखावृत्तीय विस्तारात या दोन्ही मध्ये 29° चा फरक आढळतो.


No comments:

Post a Comment

Latest post

स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी

Q.1) प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेते विजय थलापती यांनी कोणत्या नावाने स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू केला? उत्तर - तमिझगा वेत्री कळघम (TVK) Q.2) नुकत...