Thursday, 30 March 2023

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-


◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली.


➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :-

◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sectoral Technical and Economic Cooperation


➤ स्थापना :- 6 जून 1997 (बँकॉक घोषणापत्राद्वारे) 

➤ सचिवालय :- ढाका (बांग्लादेश)


सात सदस्य देशांचा समावेश असणारी ही एक प्रादेशिक संस्था आहे.


◆ सात सदस्य :- बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड 


◆ बिमस्टेकमध्ये जागतिक लोकसंख्येच्या 22% लोकसंख्या आणि एकूण जीडीपी 2.7 ट्रिलियन आहे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...