Wednesday 21 August 2019

Types of oils: (तेलांचे प्रकार)

1. Sunflower Oil (सूर्यफूल तेल)

2. Coconut Oil (खोबरेल तेल)

3. Groundnut Oil (शेंगदाणा तेल)

4. Mustard Oil (मोहरीचे तेल)

5. Canola Oil (कॅनोला तेल)

6. Olive Oil (ऑलिव्ह तेल)

7. Extra Virgin Olive Oil (अतिरिक्त शुद्ध ऑलिव्ह तेल)

8. Rice Bran Oil (राईस ब्रान ऑइल)

9. Sesame Oil (तिळाचे तेल)

10. Grapeseed Oil (द्राक्ष बियाणे तेल)

11. Palm Oil (पाम तेल)

12. Avocado Oil (एव्होकॅडो तेल)

13. Cottonseed Oil (सरकीचे तेल)

14. Hemp Oil (ताग,अंबाडी इ.चे तेल)

15. Walnut Oil (अक्रोडाचे तेल)

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...