Sunday 1 September 2019

राष्ट्रीय पोषण आठवडा


- 1 ते 7 सप्टेंबर
- 1982 पासून केंद्र सरकारकडून साजरा केला जातो.
- लोकांच्या आरोग्यसंबंधी आणि सुदृढपणासाठी जागृकता निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
----------------------------------------------
● उद्देश

- आहार आणि पोषणाची वारंवरता यांचा आढावा घेणे
- राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमासंबंधी संशोधन आणि मजबुतीवर लक्ष्य ठेवणे
- लोकांच्या आहार आणि पोषणासंबंधीच्या स्थितीचे निरीक्षण करणे
- पोषणविषयक समस्यांचे निर्मूलन करणे
- आरोग्य आणि पोषणविषयक शिक्षण देवून जागृकता निर्माण करणे

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...