Sunday 1 September 2019

RISAT-2B: शत्रूवर नजर ठेवण्यासाठीभारताचा रडार इमेजिंग उपग्रह


👉भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनी (ISRO) दि. 22 मे 2019 रोजी “री सॅट-2B” (RISAT-2B) या रडार इमेजिंग उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले.

👉RISAT-2B या उपग्रहाचा उपयोग शत्रूवर नजर ठेवण्याबरोबर कृषी, वन खाते, आपतकालीन व्यवस्थापनासाठी होईल.

👉इस्रोच्या PSLV C46 या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने श्रीहरीकोटा येथील तळावरून RISAT-2B अवकाशात सोडण्यात आला.

👉ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) प्रक्षेपकाची ही 46 वी यशस्वी मोहीम आहे.

👉RISAT मालिकेतला पहिला उपग्रह दि. 20 एप्रिल 2009 रोजी अवकाशात सोडण्यात आला होता. आणि त्यानंतर 2012 साली या वर्गातला आणखी एक उपग्रह पाठवला.

👉यानंतर 2019 साली ISROची चार ते पाच पाळत उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची योजना आहे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...