Monday 2 September 2019

मुख्यमंत्र्यांची यादी

🔴 महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री

▪️यशवंतराव चव्हाण
(मे १, १९६० - नोव्हेंबर १९, १९६२)

▪️मारोतराव कन्नमवार
(नोव्हेंबर २०,१९६२ - नोव्हेंबर २४, १९६३)

▪️वसंतराव नाईक
(डिसेंबर ५, १९६३ - फेब्रुवारी २०, १९७५)

▪️शंकरराव चव्हाण
(फेब्रुवारी २१, १९७५ - मे १७, १९७७)

▪️वसंतदादा पाटील
(मे १७, १९७७ - जुलै १८, १९७८)

▪️शरद पवार
(जुलै १८, १९७८ - फेब्रुवारी १७, १९८०)

▪️अब्दुल रहमान अंतुले
(जून ९, १९८० - जानेवारी १२, १९८२)

▪️बाबासाहेब भोसले
(जानेवारी २१, १९८२ - फेब्रुवारी १, १९८३)

▪️वसंतदादा पाटील
(फेब्रुवारी २, १९८३ - जून १,१९८५ )

▪️शिवाजीराव निलंगेकर
(जून ३, १९८५ - मार्च ६, १९८६)

▪️शंकरराव चव्हाण
(मार्च १२, १९८६ - जून २६, १९८८)

▪️शरद पवार
(जून २६, १९८८ - जून २५, १९९१)

▪️सुधाकरराव नाईक
(जून २५, १९९१ - फेब्रुवारी २२, १९९३)

▪️शरद पवार
(मार्च ६, १९९३ - मार्च १४, १९९५)

▪️मनोहर जोशी
(मार्च १४, १९९५ - जानेवारी ३१, १९९९)

▪️नारायण राणे
(फेब्रुवारी १, १९९९ - ऑक्टोबर १७, १९९९)

▪️विलासराव देशमुख
(ऑक्टोबर १८, १९९९ - जानेवारी १६, २००३)

▪️सुशील कुमार शिंदे
(जानेवारी १८, २००३ - ऑक्टोबर ३०, २००४ )

▪️विलासराव देशमुख
(नोव्हेंबर १, २००४ - डिसेंबर ५, इ.स. २००८)

▪️अशोक चव्हाण
(डिसेंबर ५, इ.स. २००८ - नोव्हेंबर ९, इ.स. २०१०)

▪️पृथ्वीराज चव्हाण
(नोव्हेंबर १०, इ.स. २०१० - सप्टेंबर १६, इ.स. २०१४)

▪️देवेंद्र फडणवीस (३१ ऑक्टोबर, इ.स. २०१४ - विद्यमान

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...