Monday 2 September 2019

दत्तक वारसा नामंजूर तत्वानुसार महाराष्ट्रातील खालसा संस्थाने

1. सातारा (1848 साली - देशातील खालसा झालेले प्रथम संस्थान)

2. नागपूर (1854 साली खालसा - भोसले संस्थान)
3. कोल्हापूर

4. सावंतवाडी

5. इचलकरंजी

6. गगनबावडा (महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पाऊस दिन - जवळपास 129 दिवस याच ठिकाणी)

7. कापशी

8. कागल

9. विशाळगड

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...