Saturday 7 September 2019

तलाठी परीक्षा २०१९ स्कोर लिस्ट (Score List)


🔗 तलाठी परीक्षा २०१९ स्कोर लिस्ट (Score List)

👇👇👇👇👇👇👇👇


🔗 तलाठी परीक्षा २०१९ स्कोर लिस्ट (Score List)

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...