Tuesday 15 October 2019

महत्वपूर्ण चालू घडामोडी सराव प्रश्नावली 15/10/2019

1) जंकफुडवर कर लादणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते.
   1) केरळ    2) कर्नाटक    3) गुजरात    4) महाराष्ट्र
उत्तर :- 1

2) खालील माहितीचा विचार करा.
   अ) महाराष्ट्र राज्यातील पहिले मराठी विद्यापीठ वांद्रे येथे सुरू होणार आहे.
   ब) 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी राजभाषा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो.
  1) अ, ब सत्य    2) अ सत्य    3) ब सत्य    4) अ, ब सत्य
उत्तर :- 1

3) ‘मिस इंडिया 2018’ चा किताब खालीलपैकी कोणी जिंकला.
   1) मिनाक्षी चौधरी    2) अनुकृती व्यास   
   3) श्रेया राव      4) मानुषी छिल्लर
उत्तर :- 2

4) सामाजिक लेखापरीक्षण कायदा करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते.
   1) मेघालय    2) मणीपूर      3) मिझोराम    4) केरळ
उत्तर :- 1

5) स्वाईन फ्लूची मोफत लस देणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते.
   1) आसाम    2) गोवा      3) महाराष्ट्र    4) तामीळनाडू
उत्तर :- 3

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखर जिल्हा व उंची

🚦जिल्हा    🧗‍♂शिखर         उंची🌲 ------------------------------------------------- अहमदनगर     कळसुबाई        1646 नाशिक            स...