Wednesday 2 October 2019

महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणे व जिल्ह्याचे नाव

आंबोली (सिंधुदुर्ग)

खंडाळा (पुणे)

लोणावळा (पुणे)

भिमाशंकर (पुणे)

चिखलदरा-गाविलगड (अमरावती)

जव्हार (पालघर)

तोरणमाळ (नंदुरबार)

पन्हाळा (कोल्हापूर)

महाबळेश्वर (सातारा)

पाचगणी (सातारा)

कोयनानगर (सातारा)

माथेरान (रायगड)

मोखाडा(ठाणे)

सूर्यामाळ (ठाणे)

म्हैसमाळ (औरंगाबाद)

येडशी (उस्मानाबाद)

रामटेक (नागपूर)

--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...