Monday 2 December 2019

एड्स ची संपूर्ण माहिती (AIDS)Aquired Immuno Dfficiency Syndrome

🎆 एड्स हा H.I.V. विषाणूमुळे होणारा आजार आहे. (Human Immuno dfficiency Virus)

🎆 एड्सच्या H.I.V. विषणूचा शोध 1983 साली डॉ. ल्यूक मोण्टिग्रेयर (फ्रेंच) व डॉ. रॉबर्ट गॅलो (अमेरिकन) या शास्त्रज्ञांनी लावला.

🎆 जगामध्ये 1981 साली अमेरिकेत एड्सचा पहिला रुग्ण आढळला.

🎆 भारतामध्ये 1986 साली मद्रासमध्ये पहिला H.I.V. ➕ रुग्ण आढळला.

🎆 भारतामध्ये मे 1986 साली मुंबई शहरात पहिला एड्सचा रुग्ण आढळला.

🎆 जगात सर्वात जास्त H.I.V. ग्रस्त रुग्ण – भारत

🎆 भारतात सर्वात जास्त H.I.V. ग्रस्त रुग्ण – महाराष्ट्र

🎆 महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त H.I.V. ग्रस्त रुंग – सांगली

🎆 जागतिक एड्स दिन – 1 डिसेंबर

   ‼️ 🦠 रोगप्रसाराचे मार्ग 🦠 ‼️

📌 H.I.V. बाधित व्यक्तीशी असुरक्षित लैंगिक संबंध.

📌 H.I.V. बाधित व्यक्तीचे रक्त किंवा रक्तघटक निरोगी व्यक्तीस दिल्यास..

📌 H.I.V. बाधित गरोदर मातेपासून तिच्या होणार्‍या बाळाला (नाळेमार्फत) .

📍 H.I.V.बाधित व्यक्तीशी चुंबन घेतल्याने, एकत्र बसण्याने, एकत्र जेवल्याने, एकत्र राहण्याने एड्स या रोगाचा प्रसार होत नाही.

            ‼️ 🦠 लक्षणे 🦠 ‼️

💉 वजनात 10% पेक्षा जास्त घट होणे.

💉 सतत बारीक ताप, रात्रीचा घाम येणे.

💉 तोंडात, अन्ननलिकेत चट्टे उठणे.

💉 नुमोनिया

💉 मेंदूज्वर

💉 हरपीस

💉 विविध प्रकारचे कर्करोग

💉 क्षयरोग .

🎆 वेस्टर्न ब्लॉट (Westrn Blot) हमखास 100% खात्रीशीर चाचणी.

🎆 इलायझा चाचणी होकारात्मक आल्यास H.I.V. संसर्गाची खात्री या चाचणीने करता येते..

🎆 मार्च 1985 – एलयाझा तपासणीची उपलब्धता.

🎆 जुलै 1987 – ‘झिडोव्ह्युडीन’ हे औषध एड्स उपचारासाठी उपलब्ध.

🎆 एड्सवरील औषधे – झिडोव्ह्युडीन (Zidovudine), (नेव्हरॅपिन) ही सर्व औषधे फक्त विषाणूंची वाढ थोपवितात व रुग्णाचे आयुष्मान वाढवितात.

📍 एड्स प्रतिबंधाकत्मक लस अध्याप उपलब्ध नाही.(संशोधन चालू आहे)

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...