Friday 24 January 2020

महाराष्ट्रातील नद्या व त्याच्या उपनद्या

स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना महाराष्ट्राचा भूगोल अभ्यासणे गरजेचे ठरते. आज आपण महाराष्ट्रातील नद्या आणि त्यांच्या उपनद्या यांविषयी माहिती घेऊ.

👉 नदी : उपनद्या

▪ गोदावरी : वारणा, प्रवरा, सिंधफणा, दक्षिण पुर्णा, इंद्रावती, मांजरा पुर्णा व गिरणा, प्राणहिता ,पैनगंगा , दुधना

▪ तापी : गिरणा, पुर्णा, बोरी, अनेर , पाझरा

▪ कृष्णा : कोयना , वेरळा, पारणा, पंचगंगा, वेण्णा

▪ भिमा : इंद्रायणी, मुळा, सीना, कुकडी, पवना, कर्हा, मुठा, नीरा

▪ पैनगंगा : कन्हान, वर्धा व पैनगंगा

▪ पुर्णा : काटेरुर्णा व नळगंगा

▪ सिंधफणा : बिंदुसरा

▪ मांजरा : तेरणा , कारंजी, घटणी, तेरू

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...