Sunday 23 February 2020

भारतातील पहिल्या महिला...

भारतीय महिलांचा इतिहास पायदळांपेक्षा मोठा आहे, ज्यांनी कठोर परिश्रम घेत राजकारण, कला, विज्ञान, कायदा इत्यादी क्षेत्रात प्रगती केली आहे.

आपण पाहूया प्रत्येक क्षेत्रातील प्रथम स्त्री चे योगदान.

१) भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान : इंदिरा गांधी

२) भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती : श्रीमती प्रतिभा पाटील

३) भारताच्या पहिल्या महिला लोकसभा सभापती : श्रीमती मीरा कुमारी

४) भारतात परदेशातून पदवी घेऊन येणारी पहिली भारतीय महिला डॉक्टर : डॉ. आनंदीबाई जोशी

५) भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष : अॅनी बेझंट (१९१७)

६) भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्ष : सरोजिनी नायडू (१९२५)

७) पहिली महिला राज्यपाल : सरोजिनी नायडू

८) पहिली महिला मुख्यमंत्री : सुचेता कृपलानी ( १९६३-६७, उत्तर प्रदेश)

९) पहिली महिला बॅरिस्टर : कार्नेलीया सोराबजी

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...