Friday 24 April 2020

भूगोल प्रश्नसंच

◾️जैतापूर उर्जा प्रकल्प कोणत्या देशाच्या सहकार्याने राबविला जाणार आहे ?

A) फ्रान्स✅

B) जपान

C) इंग्लंड

D) अमेरिका


◾️1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्रात _____ जिल्हे होते.

A) 26✅

B) 29

C) 35

D) 23


◾️'मुंबई राज्य' या द्वैभाषीक राज्याची स्थापना _____ रोजी झाली.

A) 1 मे 1960

B)  1 नोव्हे. 1956✅

C) 1 जाने. 1950

D) 15 ऑगष्ट 1947◾️1 जुलै 1998 रोजी ____ या जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले.

A) उस्मानाबाद

B)  धुळे ✅

C) परभणी

D) भंडारा

◾️महाराष्ट्राच्या उत्तर सिमेवर कोणती पर्वतरांग आहे ?

A) सातमाळा

B) सातपुडा✅

C)  बालाघाट

D) सह्याद्


◾️खालील पैकी कोणते शिखर अमरावती जिल्ह्यातील सर्वोच्च शिखर आहे ?

A) वैराट ✅

B) अस्तंभा

C) हनुमान

D)  तौला


◾️कोंकणाचे हवामान _____ असते.

A) कोरडे

B)  विषम

C) सम✅

D) थंड


◾️खालीलपैकी कोणते थंड हवेचे ठिकाण सातपुडा पर्वत रांगेत आढळते ?

A)  लोणावळा

B) चिखलदरा ✅

C)  महाबळेश्वर

D)  माथेरान◾️महाराष्ट्र राज्यास ______ कि.मी. लांबीचा सागरी किनारा लाभला आहे.

A) 720✅

B)  730

C) 740

D)  750


◾️_________ ही डोंगररांग कृष्णा व भिमा नद्यांचा जलविभाजक आहे.

A) शंभू महादेव✅

B)  हरिश्चंद्र बालाघाट

C)  सातपुडा

D) सातमाळा अजंठा


◾️महाराष्ट्रात सर्वात मोठी नदी प्रणाली____________आहे.

A) भीमा

B) गोदावरी✅

C) कृष्णा

D) वैन गंगा


◾️नैर्ऋत्य मान्सून कालखंडात महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या प्रकारचा पाऊस पडतो ?

A) आवर्त

B) आरोह

C)  प्रतिरोध✅

D) मान्सून पुर्व

◾️खालीलपैकी कोणता जिल्हा तळी व तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो ?

A) सिंधुदुर्ग

B) भंडारा✅

C) सातारा

D)  सोलापूर


◾️कोयना धरणातील जलाशय__________  या नावाने ओळखला जाते.

A) शिवसागर ✅

B) वसंत सागर

C) शरद सागर

D) नाथ सागर


◾️महाराष्ट्रात सर्वात कमी वनाखालील क्षेत्र _____ या विभागात आहे.

A)  विदर्भ

B)  कोंकण

C) मराठवाडा✅

D)  नाशिक

◾️महाराष्ट्राच्या पठारावर _____ मृदा आढळते.

A) क्षारयुक्त

B) वाळुकामय

C) काळी✅

D) जांभी◾️महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने ____ जिल्हयात आढळतात.

A)  सोलापूर

B) अहमदनगर✅

C) जालना

D) अमरावती◾️तीळाच्या लागवडीसाठी _______हा जिल्हा महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे.

A)  सोलापूर

B)  कोल्हापूर

C)  जळगाव✅

D)  औरगाबाद


◾️महाराष्ट्रात _____ येथे खनिज तेल आढळते.

A)  अंकलेश्वर

B)  बॉम्बे हाय✅

C)  दिग्बोई

D) विशाखापट्टण


◾️तारापूर अणुविद्युत केंद्र _______ जिल्हयात आहे.

A)  रायगड

B) ठाणे✅

C) नाशिक

D) पुणे


◾️महाराष्ट्रात सर्वात कमी लोकसंख्या _____ या जिल्हयात आहे.

A) चंद्रपूर

B) परभाणी

C) गडचिरोली✅

D)  लातूर


◾️महाराष्ट्रात प्रामुख्याने _____ उर्जेचा वापर केला जातो.

A)औष्णिक ✅

B) अणु

C) पवन

D)  नैसर्गिक गैस


◾️पंचगंगा आणि कृष्णा या नद्यांच्या संगमावर ______वसलेले आहे.

A) कराड

B) पंढरपूर

C) औदुंबर

D) ✅ नृसिंहवाडी

No comments:

Post a Comment

Latest post

18 एप्रिल 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – WEF च्या 2024 च्या वर्गात अलीकडेच कोणाला यंग ग्लोबल लीडर म्हणून नाव देण्यात आले? उत्तर - अद्वैत नायर प्रश्न – जागतिक आवाज दिवस न...