Saturday 18 December 2021

विमुद्रीकरण (Demonetization)

पहिले 1946
- 12 जानेवारी 1946 मध्यरात्रीपासून 500, 1000 आणि 10,000 च्या नोटा बाद
- RBI Governor: सर सी. डी. देशमुख
- Governor General: वेव्हेल

दुसरे 1978
- 19 जानेवारी 1978 मध्यरात्रीपासून  1000, 5000 आणि 10,000 च्या नोटा बाद
- RBI Governor: आय. जी. पटेल
- Finance Minister: हिरूभाई पटेल
- Prime Minister: मोरारजी देसाई

तिसरे 2016
- 8 नोव्हेंबर 2016 मध्यरात्रीपासून 500, 1000 च्या नोटा बाद
- RBI Governor: डाॅ. उर्जित पटेल
- Finance Minister: अरूण जेटली
- Prime Minister: नरेंद्र मोदी

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ युनायटेड नेशन्स ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD ) च्या अहवालानुसार  2023 मध्ये भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीत 15 व्या स्थानावर आहे ◾️2023 मध...