Wednesday 10 June 2020

विद्यापीठ/स्थापना ठिकाण/स्थान.


🅾मुंबई विद्यापीठ (१८५७) - मुंबई

🅾पुणे विद्यापीठ (१९४९) - पुणे

🅾राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर - नागपूर विद्यापीठ (१९२५)

🅾कर्मयोगी संत गाडगेबाबा अमरावती - अमरावती विद्यापीठ (१९८३)

🅾भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - औरंगाबाद मराठवाडा विद्यापीठ (१९५८)

🅾शिवाजी विद्यापीठ (१९६३) - कोल्हापूर

🅾यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (१९८८) - नाशिक

🅾महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (१९९८) - नाशिक

🅾डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान - लोणेरे (रायगड) विद्यापीठ (१९८९)

🅾उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (१९८९) - जळगाव

🅾कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत - रामटेक (नागपूर) विद्यापीठ (१९९८)

🅾स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (१९९४) - नांदेड

🅾महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ (२०००) - नागपूर

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

No comments:

Post a Comment

Latest post

WORLD AIR QUALITY REPORT 2023

🔶जागतिक हवा गुणवत्ता अहवाल २०२३ • अहवाल जाहीर करणारी संस्था : IQAIR स्वित्झर्लंड (स्थापना 1963) • एकूण देश : 134 ☑️या अहवालानुसार 👇👇 ...