1857 च्या पूर्वीचे उठाव.

🧩आप्पासाहेब भोसल्यांचा उठाव (1817 - 18)

🅾गौड जमातीच्या प्रमुखांच्या मदतीने उठाव केला.बेतूर येथे इंग्रजी फौजेचा त्यांनी पराभव केला.शीख राजा रनजीसिंहचे लढण्यासाठी मन वळविण्यासाठी प्रयत्न केला.
शेवटी इंग्रजांकडून पराभव पत्कारला.
हटकरांचा उठाव - मराठवाड्यात

🅾नांदेड, परभणी व पैनगंगेच्या प्रदेशात 1800 - 1820 या काळात.नेता - नौसोजी नाईक.प्रमुख ठाणे - नोव्हाब्रिटीशांनी उठाव मोडून काढला.  खानदेशातील भिल्लाचा उठाव

🅾भिल्लाची खानदेशात लूटमार.याला यशवंतराव होळकरची फूस होती.
नेते - काजरसिंग, भीमा नाईक, भागोजि नाईक, नेवश्य नाईक, कलुबाबा, दौलत नाईक, तंट्या भिल्लभिल्लणा वठणीवर आणण्यासाठी लॉर्ड एलफिन्स्टनने प्रयत्न केले.

🧩खानदेशातील भिल्लाचा उठावाचे उपाय:

🅾1825 मध्ये भिल्लाकरिता जमिनी देणे, वसाहती निर्माण करणे.भिल्लाणा पोलिस दलात नोकर्‍या दिल्या.  बंडखोर भिल्लाणा वठणीवर आणण्यासाठी इतर भिल्लाचा वापर केला.

🧩काजरसिंग नाईकचा उठाव:

🅾1875 च्या वेळी खानदेशात ब्रिटीशांविरुद्ध भिल्लाच्या उठावात नेतृत्व केले.पूर्वी ब्रिटीशांच्या पोलिस दलात होता.
ब्रिटीशांचा 7 लाखाचा खजिना लुटला.
1858 च्या 'अंबापाणी' लढाईत भिल्लची ब्रिटीशांशी लढाई स्रियांचाही सहभाग होता.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...