वाक्यप्रचार व अर्थ

🌷हातातोंडाची गाठ पडणे - कसेबसे खाण्यास मिळणे

🌷 गयावया करणे - केविलवाणी विनंती करणे

🌷अंगाचा तिळपापड होणे - अतिशय संतापणे

🌷पगडा बसवणे - छाप, प्रभाव पाडणे
मूग गिळणे - अपमान सहन करुन गप्प राहणे

🌷वाटाण्याच्या अक्षता लावणे - नाकारणे

🌷कस्पटासमान लेखणे - क्षुल्लक, कमी दर्जाचे समजणे

🌷नामानिराळा राहणे - अलिप्त राहणे

🌷दत्त म्हणून उभा राहणे - अचानक येणे

🌷जन्माची माती होणे - जीवन व्यर्थ होणे

🌷चारी मुंड्या चीत होणे - संपूर्ण पराभव होणे

🌷सर्द होणे - वरमणे, थिजून जाणे

🌷रामराम ठोकणे - निरोप घेणे

🌷आकाशपाताळ एक करणे - फार आरडाओरडा करणे

🌷कानामागून येऊन तिखट होणे - मागाहून येऊन वरचढ होणे

🌷उमाळा येणे - तीव्र इछा होणे

🌷 वर्ज्य करणे - टाकणे

🌷 काडीमोड करणे - संबंध तोडणे

🌷 अहमहमिका चालणे - चढाओढ लागणे

🌷 अगतिक होणे - उपाय न चालणे

🌷कां-कूं करणे - एखादी गोष्ट करण्यास तयार नसणे

🌷आभाळ फाटणे - मोठे संकट येणे

🌷 इडापिडा टळणे - संकट जाणे

🌷उतराई होणे - उपकार फेडणे

🌷अंतर्मुख होणे - स्वत:शी विचार करणे

🌷 लकडा लावणे - सारखी घाई करणे

🌷परिपाठ ठेवणे - सवय ठेवणे

🌷 ब्रह्मांड कोसळणे - मोठे संकट येणे

🌷कागाळी करणे - तक्रार करणे

🌷 खांदा देणे - मदत करणे

🌷 खोबरे करणे - नाश करणे

🌷गय करणे - क्षमा करणे

🌷 न्यूनगंड वाटणे - कमीपणा वाटणे

🌷जीव मुठीत घेणे - फार घाबरणे

🌷जीव ओतणे - मन लावून काम करणे

🌷सुपारी देणे - आमंत्रण देणे

🌷 तोंडाला तोंड देणे - उद्धटपणे बोलणे

🌷 डोळे दिपणे - आश्चर्य वाटणे

🌷 नामोहरम होणे - पराभूत होणे

🌷 पदर पसरणे - याचना करणे

🌷 पाणउतारा करणे - अपमान करणे

🌷 वाली नसणे - रक्षणकर्ता नसणे

🌷हात तोकडे पडणे - मदत करण्यास  क्षमता कमी पडणे

🌷 हिरमुसले होणे - नाराज होणे

🌷 पांग फेडणे - इच्छा पूर्ण करणे

🌷 विटून जाणे - त्रासणे

🌷 डोके सुन्न होणे - काही न सुचणे

🌷 फडशा पाडणे - संपवणे

🌷गोरेमोरे होणे - लाज वाटणे

🌷आकशाला गवसणी घालणे - अशक्य गोष्ट करुन पाहणे

🌷धिंडवडे निघणे - फजिती होणे

🌷 आटापिटा करणे - खूप कष्ट करणे

🌷माया पातळ होणे - प्रेम कमी होणे

🌷वाऱ्यावर सोडणे - काही न विचारणे

🌷हातपाय गाळणे - धीर सोडणे

🌷 कागदी घोडे नाचवणे - कृतिशील
काम न करता कागदी पराक्रम गाजविणे

🌷गुळणी फोडणे - स्पष्ट सांगणे

🌷झाकड पडणे - अंधार पडणे

🌷पोटात आग पडणे - खूप भूक लागणे

🌷टोपी उडवणे - टवाळी करणे

🌷पाणी पाजणे - पराभव करणे

🌷वहिवाट असणे - रीत असणे

🌷छी थू होणे - नाचक्की होणे

🌷प्रादूर्भूत होणे - दिसू लागणे

🌷दंडेली करणे - जबरदस्ती करणे

🌷दिवा विझणे - मरण येणे

🌷मूठमाती देणे - शेवट करणे

🌷 सुगावा लागणे - अंदाज लागणे

🌷प्रतारणा करणे - फसवणूक करणे

🌷डोक्यावर घेणे - कौतुक करणे

🌷कानाशी लागणे - चहाडी करणे

🌷किटाळ करणे - आरोप होणे

🌷देव्हारे माजविणे - महत्व वाढविणे

🌷हातावर तुरी देणे - फसविणे

🌷बेगमी करणे - साठा करणे

🌷सोन्याचा धूर निघणे - चांगली स्थिती येणे

🌷पोटात तुटणे - वाईट वाटणे

🌷नख लावणे - नाश करणे

🌷डोळो निवणे - समाधान होणे

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...