Mpsc pre exam samples question

1) ग्राम अभियान मोहिमेचा उद्देश  हा आहे.

A. कर वसुली

B. करमणुक

C. ग्रामिण विकासात जनतेचा सहभाग व जनजागृती ✍️

D. कर्जमाफी.

__________________

2) 'स्वतंत्र मजुर पक्षाची स्थापना कोणी केली?

A. महात्मा फुले

B. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ✍️

C. र. धों. कर्व

D. डॉ. पंजाबराव देशमुख.

________________

3) अँथ्राक्स हा रोग _ मुळे होतो.

A. पास्चुरेला मल्टीसीडा (Pastarella niultician)

B. ब्रूसेला एन्थेसिस (Brucella arithrasis)

C. बॅसलियस एन्थेसिस (Bacillius anitlirasis) ✍️

D. क्लोसट्रीडियम स्पेशीज (Clostriditum sp.).

________________

4) फुप्फुस दाह विकार असणा-या एड्स रूग्णाला कोणती औषधी तोंडाद्वारे दिली जाते ?

A. पायरीमियँमाइन

B. सल्फाडायाझाईन

C. प्यूटॉमायडीन

D. कॅट्रिमोक्साझोल.✍️

________________

5) _ हे महाराष्ट्रातील जास्त पावसाचे ठिकाण आहे.

A. मुंबई

B. अंबोली✍️

C. पाचगणी

D. कोल्हापूर.

__________________

6) महाराष्ट्रात वनाखालील क्षेत्र _ जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे.

A. सातारा

B. रायगड

C. ठाणे

D. गडचिरोली✍️

__________________

7)आपल्या घरामध्ये पुरविण्यात येणारी वीज _ प्रकारची असते.

A. ए.सी.✍️

B. ए.सी. व डी.सी.

C. 50 हर्ट्झ डी.सी.

D. चुंबकीय.

__________________

8) भारतातील पहिला लोहमार्ग इ.स ____ साली सुरु झाला.

A. 1863

B. 1865

C. 1853✍️

D. 1858.

________________

9) रातांधळेपणा हा _ या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होतो.

A. जीवनसत्व-ड

B. जीवनसत्व-ब

C. जीवनसत्व-अ ✍️

D. जीवनसत्व-क.

__________________

10) रेणूचा आकार 1 ते 100 नॅनोमिटर असणा-या शास्त्राला काय म्हणतात?

A. सुक्ष्मशास्त्र

B. अतिसूक्ष्म (नॅनोसायन्स) शास्त्र✍️

C. विशाल वस्तु शास्त्र

D. यापैकी कोणतेही नाही.

________________

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...