मधमाशी हा एपिस प्रजातीमधील मध गोळा करणारा एक कीटक आहे.

▪️’हनी बी’  "Honey Bee " या नावाने ओळखणाऱ्या गटामध्ये गांधील माशी, आणि कुंभारीण माशामोडतात.

▪️ पण मधमाश्या मात्र बारा महिने, समूहाने मेणाचे पोळे बनवून त्यात मध साठवतात. 

▪️अपिनी जमातीतीलएपिस या प्रजातीमध्ये सात जातीच्या मधमाश्या असून एकूण चव्वेचाळीस उपजाती आहेत.

▪️बी गटामध्ये वीस हजाराहून कीटक आहेत.
▫️ यातील काहीं मध साठवतात. पण फक्त एपिस Apis genus या प्रजातीमधील माश्यांना शास्त्रीय दृष्ट्या मधमाश्या म्हणून ओळखले .त्या खूप चावतात.

▪️समूहाने राहणाऱ्या सर्व कामकरी मधमाश्या पोळ्यास उपद्रव देणार्‍याला दंश करून पोळ्याचे रक्षण करतात.

▪️मधामाशीला ६ पाय व २ पंख असतात.

No comments:

Post a Comment

Latest post

स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी

Q.1) प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेते विजय थलापती यांनी कोणत्या नावाने स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू केला? उत्तर - तमिझगा वेत्री कळघम (TVK) Q.2) नुकत...