काही महत्त्वाचे एकक एककाचे नाव - वापर


नॉट :- सागरी जहाजांची गती मोजण्याचे एकक


1 नॉटिकल मैल=6076 फुट


 फॅदम - समुद्राची खोली मोजण्याचे एकक


1 फॅदम=6 फुट


 प्रकाशवर्ष :- तारे व ग्रह यांच्यातील अंतर मोजण्याचे एकक


1 प्रकाशवर्ष=9.46×10१२ मीटर


 अँगस्ट्रॉंम :- प्रकाश लहरींची लांबी मोजण्याचे एकक


1 अँगस्ट्रॉंम (A°)=10-१० मीटर


 बार :- वायुदाब मोजण्याचे एकक


1 बार=10 डाईन्स दाब/चौ


 पौंड :- वजन मोजण्याचे एकक


2000 पौंड=1 टन


 कॅलरी :- उष्णता मोजण्याचे एकक


1 कॅलरी=1 ग्रॅम शुद्ध पाण्याचे 1°से. तापमान वाढवण्यासाठी लागणारी ऊर्जा


 अॅम्पीअर :- विद्युत प्रवाह मोजण्याचे एकक


1 अॅम्पीअर=6.3×10१८ इलेक्ट्रोन्स/सेकंद


 मायक्रोन :- लांबीचे वैज्ञानिक एकक


1 मायक्रोन=0.001 मिमी


 हँड :- घोड्याची उंची मोजण्याचे एकक


1 हँड=4 इंच


 गाठ :- कापूस गाठी मोजण्याचे एकक


1 गाठ=500 पौंड


 रोएंटजेन :- क्ष-किरणांनी उत्पन्न केलेली विकिरण मात्रा मोजण्याचे एकक


 वॅट :- शक्तीचे एकक


1 हॉर्सपॉवर=746 वॅट


 हॉर्सपॉवर :- स्वयंचलित वाहन किंवा यंत्राची भर उचलण्याची शक्ति मोजण्याचे एकक


1 हॉर्सपॉवर=1 मिनिटात, 1 फुट अंतरावर 33,000 पौंड वजन उचलणे.


 दस्ता :- कागदसंख्या मोजण्याचे एकक


1 दस्ता=24 कागद, 


1 रिम=20 दस्ते


 एकर :- जमिनीचे मोजमाप करण्याचे एकक


1 एकर = 43560 चौ.फुट


 मैल :-अंतर मोजण्याचे एकक


1 मैल=1609.35 मीटर


 हर्टझ :- विद्युत चुंबकीय लहरी मोजण्याचे एकक

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...