Monday 4 January 2021

रोगांचे वर्गीकरण


❗️🦠🦠संसर्गजन्य🦠🦠❗️


💉 इन्फ्लुएंजा,

💉 कषय, 

💉 नायटा, 

💉 अमांश,

 💉 घटसर्प,

💉 पोलियो. 


❗️🦠🦠असंसर्गजन्य🦠🦠❗️

   

💉 मधुमेह (डायबिटीस),

💉  कर्करोग. 


❗️🦠🦠विषाणूंपासून होणारे🦠🦠❗️


💉 देवी, 

💉 इन्फ्ल्युएंझा, 

💉 पोलिओ, 

💉 कांजिण्या,

💉  काला आजार, 

💉 जपनीज एन्सेफेलाइटिस 


❗️🦠🦠जिवाणूंपासून होणारे 🦠🦠❗️


💉 कुष्ठरोग, 

💉 कॉलरा (पटकी),

💉  नयूमोनिया, 

💉 कषय (टी. बी.)


❗️🦠🦠दुषित पाण्यापासून 🦠🦠 ❗️


💉 कॉलरा, 

💉 विषमज्वर, 

💉 अतिसार, 

💉 कावीळ,

💉  जत इत्यादी.


❗️🦠🦠हवेतून पसरणारे🦠🦠❗️


💉 सर्दी, 

💉इन्फ्ल्यूएंझा, 

💉घटसर्प, 

💉कषय.


❗️🦠🦠कीटकांमार्फत पसणारे 🦠🦠❗️


💉अतिसार

💉अमांश, 

💉पटकी

💉 मलेरिया,

💉 हत्तीरोग,

 💉 नारू,

💉 पलेग


❗️🦠🦠कवकांपासून होणारे🦠🦠 ❗️


💉गजकर्ण, 

💉चिखल्या. 

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...