Tuesday 24 August 2021

General Knowledge Questions and Answers- 2021

Q : दरवर्षी 24 मार्च हा दिवस ___________ म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो?

(अ) जागतिक क्षयरोग दिन✔️✔️

(ब) जागतिक पर्यावरण दिन

(क) जागतिक जल दिन

(ड) जागतिक वसुंधरा दिन


Q:   इ.स.1882 साली _______ यांनी क्षयरोगाच्या जिवाणूंचा शोध लावला?

(अ) एडिसन

(ब) डॉ.रॉबर्ट कॉक✔️✔️

(क) जॉन डाल्टन

(ड) यापैकी नाही

उत्तर:- DOTS उपचार पद्धती यात वापरली जाते


Q : __________ हा रोग प्लाझमोडियम व्हायरस नावाच्या आदिजीवांमुळे होतो?

(अ) क्षयरोग

(ब) हिवताप✔️✔️

(क) कावीळ

(ड) स्वाईन फ्ल्यू


Q:  ___________ने गरोदर स्त्रियांसाठी क्विनाईन आणि क्लिंडामायसिन ही औषधे सुचविली आहे?

(अ) WHO✔️✔️

(ब) UNHCR

(क) युनिसेफ

(ड)  यापैकी नाही


Q  : क्षयरोगाबद्दल खालील विधानांचा विचार करा:

(अ)  हा एक जिवाणुजन्य आजार आहे. 

(ब)  सामान्यतः या आजाराला टीबी (ट्युुबरक्युलॉसिस) म्हणून ओळखले जाते. 

(क) हा आजार 'मायकोबॅक्टेरिया' या प्रकारच्या जिवाणूंमुळे होत असतो. 

(ड) वरील सर्व बरोबर✔️✔️


Q : प्रकाश तरंग कोणत्या प्रकारचे आहे

(अ) अनुप्रस्थ तरंग✅✅

(ब) अनुदैर्घ्य तरंग

(क) वरील दोन्ही 

(ड) यापैकी नाही 


Q : प्रकाशाचे अस्तित्व ज्या सूक्ष्म कणांमुळे तयार होते त्या कणांना काय म्हणतात?

(अ) इलेक्ट्रॉन

(ब) पॉझीट्रोन

(क) फोटॉन✅✅

(ड) प्रोटॉन


Q : वेगळा घटक ओळखा.


(अ) खडबडीत

(ब) लाकूड

(क) प्लायवूड

(ड) सपाट आरसा✅✅

 

Q :  लाकडाच्या पृष्ठभागावरून होणारे प्रकाशाचे परावर्तन हे .......... परावर्तन असते? 

(अ) लंबाकार

(ब) सरळ

(क) अनियमित

(ड) नियमित✅✅


Q :  सपाट आरशावर आपतन बिंदूला लंब असलेल्या रेषेला ........... म्हणतात.

(अ) आपाती किरण

(ब) आपतन कोन

(क) स्तंभिका✅✅

(ड) यापैकी नाही 


 

Q :  कॅलिडोस्कोपमधील आरसे परस्परांशी चा कोन करतात?

(अ) 45°

(ब) 65°

(क) 50°

(ड) 60°✅✅Q : आपतन कोन 20° असल्यास, परावर्तित किरणाने स्तंभिकेशी केलेला कोन ........असला पाहिजे?

(अ) 20°✅✅

(ब) 45°

(क) 50°

(ड) 60°


Q : आपाती किरणाने सपाट आरशाच्या पृष्ठभागाशी केलेला कोन 30° असल्यास, परावर्तन कोन ...........असला पाहिजे? 

(अ) 20°

(ब) 65°

(क) 50° 

(ड) 60°✅✅


Q :  आपतन कोन 40° असल्यास, परावर्तित किरणाने आरशाच्या पृष्ठभागाशी केलेला कोन ....... असला पाहिजे? 

(अ) 20°

(ब) 65°

(क) 50°✅✅

(ड) 60°

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...