Tuesday, 26 April 2022

प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक

▪️ हर्यक वंश                     - बिम्बिसार

▪️ नन्द वंश.                      - महापदम नन्द

▪️ मौर्य साम्राज्य              - चन्द्रगुप्त मौर्य

▪️ गुप्त वंश                      - श्री गुप्त श्रीगुप्त

▪️ पाल वंश                      - गोपाल

▪️ पल्लव वंश                   - सिंहविष्णु

▪️ राष्ट्रकूट वंश                  - दन्तिदुर्ग

▪️ चालुक्य-वातापी वंश     - पुलकेशिन प्रथम

▪️ चालुक्य-कल्याणी वंश  - तैलप-द्वितीय

▪️ चोल वंश                      - विजयालय

▪️ सेन वंश                       - सामन्तसेन

▪️ गुर्जर प्रतिहार वंश         - हरिश्चंद्र/नागभट्ट

▪️ चौहान वंश                  - वासुदेव

▪️ चंदेल वंश                    - नन्नुक

▪️ गुलाम वंश                  - कुतुबुद्दीन ऐबक

▪️ ख़िलजी वंश  - जलालुद्दीन फिरोज ख़िलजी

▪️ तुगलक वंश                - गयासुद्दीन तुगलक

▪️ सैयद वंश                    - खिज्र खान

▪️ लोदी वंश                    - बहलोल लोदी

▪️ विजयनगर साम्राज्य     - एवं बुक्का

▪️ बहमनी साम्राज्य          - हसन गंगू

▪️ मुगल वंश                    - बाबर

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...