Thursday, 26 May 2022

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लेण्या व गुंफा मंदिर


महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लेण्या व गुंफा मंदिर

◾️लेण्या  ठिकाण/जिल्हा

◾️अजिंठा, वेरुळ - औरंगाबाद

◾️एलिफंटा, घारापुरी - रायगड

◾️कार्ला, भाजे, मळवली - पुणे

◾️पांडवलेणी - नाशिक

◾️बेडसा, कामशेत - पुणे

◾️पितळखोरा - औरंगाबाद

◾️खारोसा, धाराशीव (जैर) – उस्मानाबाद.

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...