कोकणातील प्रमुख नद्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे.

.       🟠कोकणातील प्रमुख नद्या🟠
              (उत्तरेकडून दक्षिणेकडे)

◾️ पालघर जिल्हा -
         दमणगंगा , सुर्या , वैतरणा , तानसा

◾️ ठाणे जिल्हा -
         भातसई , काळू , उल्हास

◾️ रायगड जिल्हा -
         पाताळगंगा , अंबा , कुंडलिका , काल

◾️ रत्नागिरी जिल्हा -
           सावित्री , जोग , जगबुडी , वाशिष्ठी , शास्त्री , बाव

◾️ सिंधुदुर्ग जिल्हा -
          काजवी , मुचकुंदी , शुक , गड , वाघोटन , कर्ली , तेरेखोल.

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...