Saturday 14 May 2022

तापी नदी

🔴तापी नदी🔴

🔳उगम:- मूलताई(मध्य प्रदेश)

🔳लांबी:-724 किमी

❇️महाराष्ट्र:-208 किमी

📌उपनद्या:-

❇️उजवीकडून:-

🔳 बाकी   गोमाई  गुळी

🔳सुकी अरुणावती

❇️डावीकडून:-

🔳पांझरा   बोरी   गिरणा   वाघूर

🔳पूर्णा भोगावती.

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...