Saturday, 14 May 2022

तापी नदी

🔴तापी नदी🔴

🔳उगम:- मूलताई(मध्य प्रदेश)

🔳लांबी:-724 किमी

❇️महाराष्ट्र:-208 किमी

📌उपनद्या:-

❇️उजवीकडून:-

🔳 बाकी   गोमाई  गुळी

🔳सुकी अरुणावती

❇️डावीकडून:-

🔳पांझरा   बोरी   गिरणा   वाघूर

🔳पूर्णा भोगावती.

No comments:

Post a Comment

Latest post

यशाची त्रिसूत्री

कुठल्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी तीन गोष्टी अत्यंत आवश्यक असतात. '✔️वेळ, 😥नियोजन आणि ✔️अंमलबजावणी' कुठल्याही कामाला पुरेसा वे...