बलवंतराय मेहता समिती.

♦️सथापना :- 16 जानेवारी 1957.


♦️अहवाल सादर :- 27 नोव्हेंबर 1957.


♦️सदस्य :- फुलसिंग ठाकूर, बी.जी. राव, डी.पी. सिंग.


♦️राष्ट्रीय विकास परिषदेने जानेवारी 1958 मध्ये अहवाल स्वीकारला.


⭕️♦️⚠️बलवंतराय मेहता समितीच्या महत्वाच्या शिफारशी :-


♦️तीन स्तरावर ग्राम प्रशासन व्यवस्था.


♦️जिल्हाधिकारी हा जि.प.चा पदसिध्द अध्यक्ष.


♦️जि.प. मध्ये खासदार, आमदार, मध्यम स्तर पंचायतीचे अध्यक्ष, जि.प. अधिकारी यांना सदस्यत्व.


♦️पचायत समितीचे ग्रामपंचायतीद्वारे अप्रत्यक्ष गठन.


♦️गरा.पं. ची स्थापना प्रौढ व प्रत्यक्ष निवडणुकीने.


♦️गरा.पं. मध्ये 2 महिला व 1 अनु. जाती-जनजाती हे स्वीकृत सदस्य.


♦️कर चुकव्याना मतदानाचा अधिकार नसावा.


♦️दोन / जास्त ग्रा.पं. ची मिळून न्यायपंचायत.


No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...