Saturday, 15 October 2022

शासनाच्या महत्वाच्या योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना - 28 ऑगस्ट 2014

स्वच्छ भारत मिशन - 2 ऑक्टोबर, 2014

मिशन इंद्रधनुष्य - 25 डिसेंबर 2014

बाटी बचाओ बेटी पढाओ - 22 जानेवारी 2015

अटल निवृत्तीवेतन योजना - 9 मे 2015

डी.डी. किसान चॅनेल - 26 मे 2015

स्मार्ट सिटी प्रकल्प - 25 जून 2015

प्रधानमंत्री आवास योजना - 25 जून 2015

डिजिटल इंडिया - 1 जुलै 2015

स्टॅन्डस अप इंडिया - 5 एप्रिल, 2016

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - 1 मे, 2016

आयुष्मान भारत योजना - 23 सप्टेंबर, 2018

सवामित्व योजना - 24 एप्रिल 2020

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...