महाजनपदे आणि त्यांच्या राजधानीची नगरे :


1. काशी - वाराणसी

2. कोसल - श्रावस्ती

3. अंग - चंपा

4. मगध - गिरीव्रज / राजगृह

5. वृज्जी / वज्जी - वैशाली

6. मल्ल / मालव - कुशिनार / कुशीनगर

7. चेदि - शुक्तिमती / सोध्थिवती

8. वंश / वत्स - कौशांबी

9.  कुरु - इंद्रप्रस्थ / इंद्रपट्टण

10. उत्तर पांचाल - अहिच्छत्र,

       दक्षिण पांचाल -कांपिल्य

11. मत्स्य - विराटनगर

12. शूरसेन - मथुरा

13. अश्मक / अस्सक-पोटली / पोतन / पोदन

14. अवंती - उज्जयिनी आणि महिष्मती

15.  गांधार - तक्षशिल

16.  कंबोज - राजपूर 

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्र राज्याचा संक्षिप्त आढावा.

🔶 देशाचा पश्‍चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या राज्यास अरबी समुद्राचा 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्‍चिमेकडील सह्याद्री पर...