Sunday, 12 February 2023

उत्तर प्रदेश सरकारने 'वन फॅमिली वन आयडी' पोर्टल सुरू केले🔸उत्तर प्रदेश सरकारने फेब्रुवारी 2023 मध्ये “एक कुटुंब एक ओळख” तयार करण्यासाठी पोर्टल सुरू केले.


🔹'प्रति कुटुंब एक नोकरी' या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुटुंबांना एक युनिट म्हणून ओळखण्यासाठी हे सुरू करण्यात आले.


🔸राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेसाठी पात्र नसलेली अशी सर्व कुटुंबे ओळखपत्राचा लाभ घेऊ शकतील, तर कुटुंबांचा रेशनकार्ड ओळखपत्र हा त्यांचा कौटुंबिक ओळखपत्र मानला जाईल.

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...