Saturday, 11 February 2023

राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या


✍️ मसुदा समिती :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर


✍️ संचालन समिती :- डॉ. राजेंद्र प्रसाद


✍️ कार्यपद्धती नियम समिती :-डॉ. राजेंद्र प्रसाद. 


✍️ वित्त व स्टाफ समिती :- डॉ. राजेंद्र प्रसाद


✍️ राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिती :- डॉ. राजेंद्र प्रसाद


✍️ संघराज्य संविधान समिती :- पं जवाहरलाल नेहरू


✍️ संघराज्य अधिकार समिती :- पं जवाहरलाल नेहरू. 


✍️ प्रांतिक संविधान समिती :- स. वल्लभभाई पटेल


✍️ झेंडा समिती :- जे.बी. कृपलानी


✍️ सुकाणू समिती :- के.एम. मुंशी


✍️ मूलभूत अधिकार उपसमिती :- जे.बी. कृपलानी


✍️ अल्पसंख्यांक हक्क उपसमिती :- एच.सी. मुखर्जी. 


✍️ वित्त व स्टाफ उपसमिती  :- ए.एल. सिन्हा

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...