Saturday, 11 February 2023

तुर्की आणि सीरियाच्या मदतीसाठी भारताने 'ऑपरेशन दोस्त' सुरू केले आहे
🔹ऑपरेशन दोस्त हे 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी दोन्ही देशांमध्ये भूकंप झाल्यानंतर सीरिया आणि तुर्कस्तानला मदत करण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेली बचाव मोहीम आहे.


🔸ऑपरेशन अंतर्गत, भारताने तुर्की आणि सीरिया या भूकंपग्रस्त देशांमध्ये फील्ड हॉस्पिटल, पुरवठा आणि बचाव कर्मचारी तैनात केले आहेत.


🔹भारतीय हवाई दलाचे C17 ग्लोबमास्टर विमानही या मोहिमेत तैनात करण्यात आले आहे.


No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...