प्रमुख जमाती, त्यांची वस्ती, व्यवसाय व वैशिष्टे याबद्दल माहिती ‼️


♻️जमाती:-प्रदेश:-व्यवसाय:-वैशिष्ट्ये❗️


♻️लॅपलॅडर:-

▪️सूचीपर्णी अरण्याचा प्रदेश:-

▪️लाकूडतोडे व शिकार:-

▪️फासेपारधी


♻️एस्कीमो:-

▪️टंड्रा प्रदेश:-शिकार करणे:-

▪️कच्चे मांस खातात


♻️पिग्मी:-

▪️कांगो खोरे:-

▪️फळे, कंदमुळे गोळा करणे:-

▪️स्थलांतरित शेती


♻️रेड इंडियन:-

▪️उ.व.द.अमेरिका:-

▪️शिकार, मासेमारी:-

▪️फळे गोळा करणे


♻️झुलू:-

▪️सुदानी गवताळ प्रदेश:-

▪️शिकार करणे:-

▪️स्थलांतरित शेती


♻️बडाऊन(अरब):-

▪️सहारा वाळवंट:-

▪️ओअॅसिस शेती व व्यापार:-

▪️खगोलशास्त्रात प्रवीण आहे.


♻️ किरगीज:-

▪️आशियातील स्टेप/गवताळ प्रदेश:-

▪️पशूपालन:-

▪️युर्ट नावाच्या तंबूत राहतात/कुमीस नावाचे आवडते पेय


♻️ कोझक:-

▪️रशियातील गवताळ:-

▪️पशुपालन:-

▪️घोड्यावर बसण्यात पटाईत


♻️ गाऊची:-

▪️द.अमेरिकेतील/पंपासचा गवताळ प्रदेश:-

▪️पशुपालन:-

▪️मस्त व दांडग्या जनावरांना/वठणीवर आणण्यात वाकबगार


♻️ सॅमाइड:-

▪️सूचीपर्णी अरण्याचे प्रदेश:-

▪️फासेपारधी:

▪️लाकूडतोड व शेती करणे


♻️ ओस्टयाक:-

▪️सूचीपर्णी अरण्याचे प्रदेश:-

▪️फासेपारधी:-

▪️लाकूडतोड व शेती करणे


♻️ बुशमे:-

▪️नकलाहारी वाळवंट:-

▪️शिकार, फळे:-

▪️शिकार करण्यात पटाईत


♻️ ब्लॅक फेलोज:-

▪️ऑस्ट्रेलिया:-

▪️शिकार, फळे गोळा:-

▪️शिकारीचा माग काढण्यात पटाईत


♻️ मावरी:-

▪️न्यूझीलंड:-

▪️शेती व मासेमारी:-

▪️उत्तम योद्धे

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्र राज्याचा संक्षिप्त आढावा.

🔶 देशाचा पश्‍चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या राज्यास अरबी समुद्राचा 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्‍चिमेकडील सह्याद्री पर...