Thursday 5 September 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) पाय घसरला आणि पडलो – केवल वाक्य करा.

   1) पाय घसरला म्हणून पडलो    2) पाय घसरून पडलो
   3) पाय घसरला व पडलो      4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

2) ‘विलासरावांचा थोरला मुलगा आज क्रिकेटचा सामना चांगला खेळला.’ या वाक्यातील उद्देश्य वाक्य ओळखा.

   1) विलासरावांचा थोरला    2) मुलगा   
  3) क्रिकेटचा सामना    4) चांगला खेळला

उत्तर :- 4

3) ‘शिक्षक मुलांना शिकवितात’ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.

   1) कर्मणी प्रयोग    2) कर्तरी प्रयोग    3) भावे प्रयोग    4) संकरित प्रयोग

उत्तर :- 2

4) खालील सामासिक शब्दाचा प्रकार ओळखा. – महादेव .............

   1) कर्मधारय    2) व्दंव्द      3) व्दिगू      4) अव्ययीभाव

उत्तर :- 1

5) सेलची जाहिरात वाचून हौसने खरेदीला गेलेल्या रमाबाईंच्या गळयातली किंमती माळ गर्दीत चोरीला गेली. बहिणीने विचारले –

     ‘केवढयाला झाली ही खरेदी ....................’ – या वाक्यातील रिकाम्या जागी कोणते विरामचिन्ह येऊ शकते ?

   1) पूर्णविराम वा प्रश्नचिन्ह      2) प्रश्नचिन्ह वा उद्गारवाचक चिन्ह
   3) स्वल्पविराम वा पूर्णविराम    4) पूर्णविराम वा उद्गारवाचक चिन्ह

उत्तर :- 2

6) व्याकरणाच्या नियमानुसार बरोबर शब्द कोणता?

   1) मूळुमूळु    2) मूळुमूळू   
   3) मुळूमुळू    4) मुळुमुळु

उत्तर :- 3

7) ‘च’ या वर्गातील च्, छ्, ज्, झ – या वर्णांचा उच्चार ......................... असा दुहेरी होतो.

   1) कंठय व तालव्य    2) मूर्धन्य व कंठय
   3) तालव्य व दंत तालव्य    4) दंत्य व औष्ठय

उत्तर :- 3

8) पुढीलपैकी ‘पूर्वरूप संधी’ चे योग्य उदाहरण कोणते ?

   1) खिडकी + आत = खिडकीत    2) न + उमजे = नुमजे
   3) घाम + डोळे = घामोळे      4) एक + एक = एकेक

उत्तर :- 1

9) खालील पर्यायांपैकी सामान्य नाम कोणते  ?

   1) रस्ता    2) भारत     
   3) हिमालय    4) गंगा

उत्तर :- 1

10) खालील वाक्यातील सर्वनाम ओळखा. – आपण गरीबांना मदत करावी.

   1) गरीबांना    2) आपण   
   3) जो      4) करावी

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...