Thursday 3 October 2019

महत्त्वाचे प्रादेशिक पुरस्कार

● महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार :-
२०१५:- बाबासाहेब पुरंदरे
२०११:- डॉ. अनिल काकोडकर
२०१०:- जयंत नारळीकर

● लता मंगेशकर पुरस्कार :-
२०१८:- विजय पाटील
२०१७:- पुष्पा पागधरे
२०१६:- उत्तमसिंग

● जनस्थान पुरस्कार :-
२०१९:- वसंत डहाके
२०१७:- डॉ. विजय राजाध्यक्ष
२०१३:- भालचंद्र नेमाडे

● गदिमा पुरस्कार :-
२०१८:- सई परांजपे
२०१७:- प्रभाकर जोग
२०१६: सुमन कल्याणपूरकर

● राजश्री शाहू पुरस्कार:-
२०१९:- अण्णा हजारे
२०१८:- पुष्पा भावे
२०१७:- डॉ रघुनाथ माशेलकर

● पुण्यभूषण पुरस्कार:-
२०१९:- डॉ. गो. ब. देगुलरकर
२०१८:- प्रभा अत्रे
२०१७:- डॉ. के. एच. संचेती

● ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार :-
२०१८:- किसन महाराज साखरे
२०१७:- ह. भ. प. निवृत्ती महाराज वक्ते
२०१६:- डॉ. उषा माधव देशमुख

● चतुरंग जीवनगौरव पुरस्कार:-
२०१८:- सुहास बाहुलकर
२०१७:- डॉ. गो. ब. देगलूरकर
२०१६:- सदाशिव गोरक्षकर

● यंशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार:-
२०१८:- डॉ. रघुराम राजन

● मास्टर दीनानाथ मंगेशकर(जीवनगौरव पुरस्कार ):-
२०१९;- सलीम खान

● कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार :-
२०१८:- वेद राही
२०१७:- डॉ. एच.एस. शिवप्रकाश
२०१६:- विष्णू खरे

--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखर जिल्हा व उंची

🚦जिल्हा    🧗‍♂शिखर         उंची🌲 ------------------------------------------------- अहमदनगर     कळसुबाई        1646 नाशिक            स...