Thursday 3 October 2019

समाज/सभा स्थापना संस्थापक

१) आत्मीय 1815  राजा राममोहनराय सभा (कलकत्ता)

२) ब्राम्हो   1828  राजा राममोहनराय समाज (कलकत्ता)

३) मानवधर्म  1844  दा. पां.तर्खडकर सभा (सुरत)

४) परमहंस   1848  दा. पां. तर्खडकर सभा (मुंबई)

५) प्रार्थना    1867 तर्खडकर बंधू समाज (मुंबई)

६) सत्यशोधक    1873  म. फूले समाज (पुणे)

७) आर्य      1875  स्वा. द. सरस्वती समाज (मुंबई,लाहोर)

८) आर्य म.    1882    पंडिता रमाबाई समाज (मुंबई,पूणे)

९) रामकृष्ण   1897   स्वा. विवेकानंद मिशन    

१०) देव समाज - शिवनारायण अग्निहोत्री

११) वेद समाज - श्रीधरलू नायडू

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...