Thursday 31 October 2019

महत्वपूर्ण चालू घडामोडी सराव प्रश्नावली

1) खालील माहितीचा विचार करा.
   अ) संयुक्त राष्ट्रसंघटनेतर्फे दरवर्षी 1 डिसेंबर हा दिवस जागतिक एड्स दिन म्हणून साजरा केला जातो.
   ब) 2018 च्या या दिनाचा विषय Know your status हा होता.
   क) युनोतर्फे 1988 पासून हा दिवस साजरा केला जातो.
  1) अ, ब, क खरे    2) अ खरे    3) अ, ब खरे      4) अ, क खरे
उत्तर :- 1

   2) जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जागतिक हवा प्रदूषणासंबंधीच्या आकडेवारीनुसार (pm-2.5) जगातील
          सर्वाधिक प्रदूषीत पहिल्या  20 शहरांमध्ये भारतातील किती शहरांचा समावेश आहे.
   1) 13        2) 14      3) 15        4) 16
उत्तर :- 2

3) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) पहिली स्वतंत्र्य महिला संचालक म्हणून कोणाची नियुक्ती झाली.
   1) मिताली राज    2) इंद्रा नुई    3) अरुधंती भट्टाचार्य    4) मंदीरा बेदी
उत्तर :- 2

4) खालीलपैकी महाराष्ट्रातील कोणत्या व्यक्तींना भारतरत्न पुरस्कार मिळाला आहे.
   अ) धोंडव केशव कर्वे    ब) पांडूरंग वामन काणे    क) विनोबा भावे   
   ड) डॉ. बि.आर. आंबेडकर  इ) जे.आर.डी. टाटा    ई) लता मंगेशकर   
   उ) पं. भीमसेन जोशी    ऊ) सचिन तेंडूलकर
  1) इ सोडून सर्व    2) वरील सर्व    3) ब सोडून सर्व      4) उ सोडून सर्व
उत्तर :- 2

5) केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार संघटीत क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीत पहिला क्रमांक कोणत्या
     राज्याचा आहे.
   1) महाराष्ट्र      2) तामिळनाडू    3) गुजरात      4) हरियाणा
उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...