Sunday 8 December 2019

सहाय्यक कामगार आयुक्त(Class-I) अनघा कार्ले मॅम यांनी MPSC Rajyaseva Prelims 2020 परीक्षेसाठी सुचवलेली पुस्तक सूची

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...