Monday 9 December 2019

जिल्हा व त्याचे महत्व

१)मुंबई*——–भारताचे प्रवेशद्वार,
भारताचे प्रथम क्रमांकाचे
औद्योगिक शहर,भारताची,
राजधानी

*२)रत्नागिरी*—देशभक्त व
समाजसेवकांचा जिल्हा

*३)सोलापूर*—-ज्वारीचे कोठार,
सोलापुरी चादरी

*४)कोल्हापुर*–कुस्तीगिरांचा जिल्हा
गुळाचा जिल्हा

*५)रायगड*—–तांदळाचे कोठार व
डोंगरी किल्ले असलेला
जिल्हा

*६)सातारा*—-कुंतल देश व शुरांचा
जिल्हा

*७)बिड*——जुन्या मराठी कविंचा
जिल्हा,मिठगरांचा जिल्हा,
देवळादेवळा जिल्हा, ऊस
कामगारांचा जिल्हा

*८)परभणी*—ज्वारीचे कोठार

*९)उस्मानाबाद*–श्री.भवानी मातेचा
जिल्हा

*१०)औरंगाबाद*–वेरुळ-अजिंठा
लेण्यांचा जिल्हा,
मराठवाडयाची
राजधानी

*११)नांदेड*–संस्कृत कवींचा जिल्हा

*१२)अमरावती*–देवी रुख्मिणी व
दमयंतीचा जिल्हा

*१३)बुलढाणा*–महाराष्ट्राची
कापसाची बाजारपेठ

*१४)नागपुर*—-संत्र्यांचा जिल्हा

*१५)भंडारा*—–तलावांचा जिल्हा

*१६)गडचिरोली*–जंगलांचा जिल्हा

*१७)चंद्रपुर*—-गौंड राजांचा जिल्हा

*१८)धुळे*—-सोलर सिटीचा जिल्हा

*१९)नंदुरबार*-आदिवासी बहुल
जिल्हा

*२०)यवतमाळ*-पांढरे सोने-
कापसाचा जिल्हा

*२१)जळगाव*–कापसाचे शेत,
केळीच्या बागा,
अजिंठा लेण्यांचे
प्रवेशद्वार

*२२)अहमदनगर*-साखर कारखाने
असलेला जिल्हा

*२३)नाशिक*—मुंबईची परसबाग,
द्राक्षांचा जिल्हा,मुंबईचा
गवळीवाडा

२४) सांगली – हळदीचा जिल्हा ,
कलावंतांचा जिल्हा

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखर जिल्हा व उंची

🚦जिल्हा    🧗‍♂शिखर         उंची🌲 ------------------------------------------------- अहमदनगर     कळसुबाई        1646 नाशिक            स...